Ulcinj - historické mesto s najväčšiou pieskovou plážou

Najjužnejšia časť Čiernej hory s najväčšími plážami s čienym pieskom
Východnou časťou mesta preteká rieka Bojana, ktorá vytvára prírodnú hranicu medzi štátmi Čierna Hora a Albánsko. V okolí mesta sa na ploche 255 km² rozprestierajú pamiatky prírodného rázu s nevšednou krásou: dlhé piesočnaté pláže, azúrové more, exotika v podobe nedotknutej prírody, spleť riek, jazier, hôr a bujnej vegetácie.
S približne 20 km dlhými plážami, z toho 15 km piesočnatých, s viac ako 6000 ha dlhých polí, s mnohopočetnými olivovými hájmi, s liečivými vlastnosťami piesku, bahna a sírnej minerálnej vody, predstavuje Ulcinj sofistikovaný ekonomicko-turistický potenciál pre rozvoj všetkých foriem cestovného ruchu a poľnohospodárstva.