Ochrana osobných údajov

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje chránime s maximálnou starostlivosťou.
Ako s Vašimi údajmi pracujeme:
Komu svoj súhlas udeľujete?
Sme spoločnosť INTERMEDIAL s.r.o., IČ 36713864 so sídlom v Bratislave.
Ako nás kontaktovať?
Ak budete mať ku spracovaniu Vašich údajov akékoľvek otázky, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mail adrese: ck@intermedial.sk.
Aké osobné údaje spracovávame a prečo?
Ak si prehliadate naše webové stránky:
Údaje o Vašom správaní na webe:
Ak prechádzate obsah našich webových stránok, môžeme získať o niektorých Vašich aktivitách informácie, ktoré nám pomáhajú vylepšiť ponuku služieb. Pomocou cookies alebo iných technológií tak získame napríklad Vašu IP adresu a niektoré informácie o Vašom chovaní na našich webových stránkach. Informácie nám slúžia hlavne k tomu, aby sme Vám dokázali ponúknuť lepšie služby čo najviac zodpovedajúce tomu, čo hľadáte. Údaje o vašom chovaní na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám po dobu 5 rokov.
Pokiaľ sa prihlásite k odberu noviniek:
Pokiaľ ste prejavili záujem o zasielanie našich noviniek alebo cestovateľských newslettrov, uchovávame Vašu emailovou adresu, meno a priezvisko. Aby sme Vás mohli pri komunikácii vhodne osloviť, identifikujeme z Vami vyplnených údajov i Vaše pohlavie. Tieto osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií a uchovávame po dobu 5 rokov. Svoj súhlas so spracovaním môžete kedykoľvek odvolať iba stlačením na kláves pre odhlásenie, ktoré nájdete v každom našom newslettru.
Pokiaľ od nás dostávate naše newslettry, môžeme sledovať, či Vás obsah e-mailu zaujal a či ste sa napríklad pozreli na podrobnosti na našom webu. Tieto informácie sa spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu za účelom skvalitnenia našich služieb a obsahu newslettru a webových stránok po dobu 5 rokov.
Ak si u nás objednáte zájazd alebo inú službu
Za účelom plnenia cestovnej zmluvy:
Ak si u nás objednáte zájazd alebo iné služby, vyplňujeme s Vami podrobnú cestovnú zmluvu a zisťujeme ďalšie dôležité údaje nutné pre vybavenie Vašej objednávky a plnenie zákonných povinností. Sú to hlavne: meno a priezvisko, bankové spojenie, dátum narodenia, adresa trvalého (prechodného) bydliska, štátnu príslušnosť, emailovú a poštovú adresu, telefónny kontakt, údaje o Vašom zdravotnom stave (v prípade, ak existuje nejaké obmedzenie v súvislosti s cestou a pobytom). Všetky tieto osobné údaje spracovávame iba počas zákonom stanovenej doby, prípadne po dobu nevyhnutnú k vybaveniu Vašej objednávky.
Za účelom plnenia cestovnej zmluvy musíme niektoré Vaše osobné údaje odovzdať i našim dodávateľom, čo sú hlavne ubytovatelia, dopravcovia, letecké spoločnosti, delegáti. Viac viď oddiel Kto má k Vašim osobným údajom prístup?
Poskytovanie ponuky na mieru:
Vaše základné kontaktné údaje v rozsahu meno a priezvisko, emailová a poštová adresa, telefónny kontakt, budeme ďalej spracovávať na základe nášho oprávneného záujmu za účelom zaslania obchodných informácií. Novinky a cielené ponuky zasielame hlavne prostredníctvom emailu, výnimočne použijeme Vašu poštovú adresu. Zasielanie marketingových informácií môžete kedykoľvek odvolať, stačí stlačiť kláves pre odhlásenie, ktoré nájdete v každom našom emaili.
Vernostný program:
Za účelom zistenia nároku na vernostnú zľavu zhromažďujeme aj informáciu o Vašich predošlých objednávkach u nás. Právnym základom je oprávnený záujem cestujúcich vrátane vašich spolucestujúcich, ktorí sú príjemcami výhod a zliav.

Fotografie a videozáznamy:
Fotografie alebo videozáznam s Vašou osobou (získané napríklad zaslaním do fotosúťaže), môžeme použiť iba v prípade, ak nám k tomu dáte výslovný súhlas.
Tieto body platia aj pre spolucestujúce osoby uvedené v cestovnej zmluve, pretože predpokladáme, že zákazník, ktorý s nami podpisuje cestovnú zmluvu, je oprávnený za spolucestujúce osoby súhlas udeliť.
Kto má k Vašim osobným údajom prístup?
V rámci našej firmy pracujú s osobnými dátami len preškolení zamestnanci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a sú povinní zachovávať určené bezpečnostné opatrenia. Radi by sme Vás uistili, že zásady ochrany vašich údajov sú pre nás zásadné.
Ak si prehliadate naše webové stránky:
Osobné údaje, ktoré vyplníte na našich webových stránkach (napr. do formulára pre rezerváciu zájazdu, pri prihlásení k odberu newslettru, apod.) pre nás spracováva spoločnosť Open Travel, s.r.o. (IČ ČR: 28438671), ktorá zabezpečuje chod našich stránok a súvisiacich služieb.
Pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie obsahu prostredníctvom cookies a iných technológií využívame služieb externých spracovateľov: Google Analytics a Google Search Console od spoločnosti Google Inc., Facebook Pixel spoločnosti Facebook Inc. Na základe Vášho súhlasu môžu byť potom odovzdávané niektoré informácie reklamným a sociálnym sieťam prevádzkovanými spoločnosťami napr. Facebook a Google.
Ak si objednáte zájazd alebo inú službu:
Ak si u nás objednáte zájazd, potom za účelom plnenia cestovnej zmluvy musíme niektoré Vaše osobné údaje odovzdať tiež našim dodávateľom, čo sú hlavne hotely, dopravcovia, letecké spoločnosti, delegáti, prípadne ďalšie strany zabezpečujúce dodatočné služby k Vášmu zájazdu. O týchto dodávateľoch budete včas informovaní v cestovnej zmluve, pokynoch k zájazdu, prípadne počas zájazdu. Ak si objednáte aj cestovné poistenie, odovzdáme Vaše osobné údaje poisťovni k prípadnému zabezpečeniu plnenia služby.

Ak uskutočníte rezerváciu zájazdu alebo iných služieb prostredníctvom formulára na našom webe, osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov pre nás spracováva spoločnosť Open Travel, s.r.o. (IČ ČR: 28438671), ktorá zabezpečuje chod našich stránok a súvisiacich služieb.
Odovzdanie osobných údajov mimo EU:
Ak cestujete do krajín mimo Európsku úniu, v rámci vybavenia Vašej objednávky a výhradne k zabezpečeniu realizácie zájazdu môžeme najnutnejšie osobné údaje odovzdať aj partnerom mimo priestor EU (napr. hotely, letecké spoločnosti), ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.
S poskytovateľmi aplikácií a ďalších technických služieb máme podpísané spracovateľské zmluvy.
Ochrana a zabezpečenie Vašich dát
Vaše dáta poctivo strážime a chránime ich v maximálnej možnej miere. Prijali sme radu opatrení proti ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu. Všetci zamestnanci a spolupracovníci boli riadne poučení a preškolení. Dáta sú uložené na vysoko zabezpečených serveroch a pravidelne zálohované.
Aké máte práva?
Ak chcete vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, alebo ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, že Vaše údaje spracovávame v súladu so zákonom, obráťte sa na nás, podáme Vám podrobné vysvetlenie. O čo nás môžete napríklad požiadať?
Právo na prístup k informáciám
Máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, prečo a po akú dlhú dobu, ako ich archivujeme a komu odovzdávame. I keď sme sa snažili všetky dôležité otázky zodpovedať práve na tejto stránke, pokiaľ tu náhodou niečo nenájdete, opýtajte sa nás. Podrobnosti ku spracovaniu Vašich osobných údajov Vám oznámime najneskôr do 30tich dní.
Právo na zmenu
Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú chybné, neúplné alebo neaktuálne, napíšte nám. Všetko preveríme a ak bude potrebné, dáme čo najskôr do poriadku.
Právo na výmaz údajov
Ak nás požiadate, Vaše dáta z našich databáz zmažeme úplne. Výnimkou sú tie osobné údaje, ktoré musíme evidovať, pretože to po nás vyžaduje zákon (napr. údaje z cestovných zmlúv, účtovné doklady, apod.). Zároveň zaistíme vymazanie údajov u našich spracovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré zo služieb, Pretože úplné zmazanie záznamov (i zo záloh) je pomerne technicky náročné, odstránenie vykonáme do 30 dní odo dňa, kedy obdržíme Vašu žiadosť.
Právo na obmedzenie spracovania
Ak chcete spracovávanie Vašich údajov u nás z nejakého dôvodu dočasne obmedziť (napr. do doby, než dôjde k náprave/doplnenie údajov, apod.), kontaktujte nás. Vaše údaje nebudeme počas stanovenej doby nijako využívať.
Právo na prenos informácií
Chcete svoje údaje namiesto nás zveriť niekomu inému? Všetko o Vás vyexportujeme do súboru, a ten môžete ľahko poskytnúť novému správcovi.
Môžete podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame tak, ako by sme zo zákona mali, máte právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme ale radi, ak sa pokúsite problém vyriešiť najprv s nami, pokúsime sa všetko preveriť a zjednať nápravu.
Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú v zmysle Zákona 18/2018 Zb. Z. SR o ochrane osobných údajov fyzických osôb.

CK INTERMEDIAL® je partnerom poisťovne UNION od jej vzniku v roku 1992

logo union

CK INTERMEDIAL® je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr od roku 1997

logo sacka

CK INTERMEDIAL® sa špecializuje na zájazdy do Chorvátska od roku 1992

logo chorvatsko