Informácie o zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie

Pri vycestovaní do krajín Európskej únie odporúčame preštudovať sekciu na http://www.vszp.sk/, kde nájdete informácie o zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch únie, ako postupovať v prípade úrazu alebo choroby a kontakty na dôležité inštitúcie.