Delegáti CK

V strediskách, v ktorých je sústredený väčší počet klientov, pôsobí aj delegát cestovnej kancelárie, ktorý poskytuje informácie, rieši požiadavky klientov a je nápomocný pri riešení zdravotných alebo iných ťažkostí klientov cestovnej kancelárie v mieste pobytu. V ostatných strediskách je možné v prípade akútnych problémov kontaktovať delegáta, alebo zástupcu CK na telefónnom čísle uvedenom v pokynoch alebo CK na non-stop linke. Nie je reálne možné, aby bol delegát súčasne na viacerých miestach k dispozícii súčasne. V strediskách, kde poskytuje delegát informačné schôdzky, je to uvedené na výveske alebo v informačnej knihe CK INTERMEDIAL, ktorá je vystavená na recepcii strediska.

CK INTERMEDIAL® je partnerom poisťovne UNION od jej vzniku v roku 1992

logo union

CK INTERMEDIAL® je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr od roku 1997

logo sacka

CK INTERMEDIAL® sa špecializuje na zájazdy do Chorvátska od roku 1992

logo chorvatsko