Zrušenie obmedzení pri ceste do Slovinska

Podmienky vstupu do krajiny

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19.

Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred pandémiou COVID-19.

Zrušila sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.