Pomoc pri cestách do zahraničia - aplikácia "Svetobežka"

Ak cestujete do zahraničia, odporúčame naištalovať si do smartfonov aplikáciu Ministerstva zahraničných vecí SR "Svetobežka" .

V aplikácii nájdete nasledovné informácie:

  • informácie o cestovaní s užitočnými radami
  • kontakty na slovenské zastupiteľstvá v zahraničí
  • kontakty na informačné centrum MZV SR
  • informácie o konzulárnej pomoci
  • cestovné odporúčania pre jednotlivé krajiny
  • informácie ako postupovať v núdzových situáciách
  • ohlásenie stavu núdze
  • možnosť nakopírovať si cestovné doklady pre prípad ich straty
V aplikácii je možné sa aj registrovať pred cestou s uvedením kontaktnej osoby v prípade potreby