Novinky v cestovnom poistení od 1.12.2022

zmena podmienok pre dojednanie poistenia (uzavretie poistnej zmluvy) Cestovné poistenie pre účastníkov zahraničných zájazdov je možné dojednať aj po dni objednania zájazdu, pričom poistenie storna zájazdu sa v tomto prípade vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré nastali najskôr 15 dní po dni uzatvorenia poistnej zmluvy.
nový balík poistenia A2 EXCLUSIVE je z pohľadu jednotlivých poistení identický s balíkom poistenia A1 PANDEMIC, avšak v prípade poistenia storna zájazdu vyplatí Union poisťovňa poistenému poistné plnenie - vo výške až 100% vyúčtovaného storno poplatku, a to bez ohľadu na dôvod stornovania zájazdu (pričom dôvod storna musí byť v súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami) - maximálne však 2.000 € / osoba a súčasne maximálne 6.000 € / za všetky poistené osoby na jednej zmluve o zájazde
zvyšuje sa základná sadzba poistného pri poistení A1, A3 a D o 0,50 €

CK INTERMEDIAL® je partnerom poisťovne UNION od jej vzniku v roku 1992

logo union

CK INTERMEDIAL® je členom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr od roku 1997

logo sacka

CK INTERMEDIAL® sa špecializuje na zájazdy do Chorvátska od roku 1992

logo chorvatsko